D.O.B. February 14th, 2018

Landessieger Sachsen 2019
Landesgruppen Jugendsieger Niedersachsen 2019

 

 

Puppy Class
Landesgruppensiegerschau Sachsen 2018/D - vp2 (Hans Wiblishauser - D)

Youth Class
Landesgruppensiegerschau Niedersachsen 2019/D - Exc1, Jugendsieger Niedersachsen 2019 (Armin Hoppe - D)

European Dobermann Trophy Winner 2019/A - Exc2 (Dusan Travnikar)

Intermediate Class
HDK Derby Winner 2019/HU - Exc1 (Erika Szokol, Rada István - HU)

IDC Hungary 2019 - Exc2 (12 dogs in class) (Dr. A. Polifrone, H. Wiblishauser, N. Daube, T. Dohoczki, T. Becht)

Landessiegerschau Sachsen 2019 - Exc1, CAC, Landessieger Sachsen 2019, BOB (Armin Hoppe - D)

 

 

HD 1, vWd clear, B locus B/b, Dilution D/D, DCM-free (04-2020)
PHTVL/PHPV, MPP, Cataract, RD, PRA free
BH, ZTP V1A (Armin Hoppe)

 

   
   

 

 

Domenicus
vom Markischen Leo

(Artus vom Markischen Leo x Fiene Hellfire)

 

Roma von Silverkrohn

(Leo vom Märkischen Land x Miss Mystique von Silverkrohn)

 

BH, ZTP V1A, AD, IPO 3, FH 1

 

BH, ZTP, IPO 3